Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2014 година

19.12.2014

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Заповед №2024 / 15.12.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост…

18.12.2014

Съобщение за временна организация на движението

Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че във връзка с изпълнението на авариен ремонт на съществуващ уличен канал за отпадни води към Обект за…

16.12.2014

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти в землището на гр. Лясковец за стопанската 2014-2015 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Лясковец…

15.12.2014

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.12.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

01.12.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

Заповед №1781 / 11.11.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

19.11.2014

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1828 / 19.11.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

17.11.2014

Обявление ИЖС-5906 / 14.11.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1804 от 05.11.2014г. на Кмета на…

12.11.2014

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.11.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

10.11.2014

Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2015 г.

Заповед № 1704 / 30.10.2014 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за населените места в община…

10.11.2014

Обявление ИЖС-5734 / 07.11.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1756 от 04.11.2014г. на Кмета на…

27.10.2014

Съобщение за провеждане на общоградски ритуал - панихида на 01.11.2014 г.

Община Лясковец организира традиционния общоградски ритуал - панихида на 01.11.2014 г. (събота) от 11 часа в Гробищен парк - Лясковец.Каним гражданите с присъствието си да…

27.10.2014

Апел във връзка с наближаващата задушница на 01.11.14 г.

Уважаеми съграждани,Във връзка с наближаващата задушница на 01.11.14 г. (събота) от 11 часа и с цел оползотворяване на благоприятното време Ви приканвам да почистите…

14.10.2014

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново

Приложеният файл съдържа Протокол №2 от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново, проведено на 14.10.2014 г.

09.10.2014

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи в землищата на гр. Лясковец, с…

09.10.2014

Съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци

Приложеният файл съдържа съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци, в това число новодоставените съдове за сгурия и пепел от…

07.10.2014

График за получаване на изборните материали на СИК от ОИК и Общинска администрация на 11 октомври 2014 г.

Приложеният файл съдържа график за получаване на изборните материали на СИК от ОИК и Общинска администрация в предизборния ден на 11 октомври 2014 г., за провеждане на…

01.10.2014

Съобщение за провеждане на обучение на членовете на СИК във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

Приложеният файл съдържа съобщение за провеждане на обучение на членовете секционните избирателни комисии, във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на…

30.09.2014

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

Приложеният файл съдържа списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г., по…

30.09.2014

Обявление ИЖС-4850 / 29.09.2014 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:С Решение № 509 от Протокол № 48 на заседание…

29.09.2014

Списък с контакти на Районна прокуратура Г. Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

Приложеният файл съдържа списък с контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на…

25.09.2014

График за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация на 04 октомври 2014 г.

График за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация в предизборния ден на 04 октомври 2014 г., за провеждане на избори за народни…

25.09.2014

Писмо относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение от "Кехлибар" ООД

Приложеният файл съдържа писмо относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение "Закупуване и пускане на котел ПК 4" с възложител…

24.09.2014

Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Приложения файл съдържа Заповед № 1529 / 24.09.2014 г. във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

24.09.2014

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., по секции в община Лясковец.

23.09.2014

Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Приложеният файл съдържа съобщение за обучение на членовете на секционните избирателни комисии, което ще се проведе на 25.09.2014 г. от 14:00 часа в сградата на ЦМСД (бивш…

23.09.2014

Информация относно осигуряване на членовете на СИК

Приложеният файл съдържа писмо на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Горна Оряховица, относно осигуряването на членовете на секционните избирателни комисии.

19.09.2014

Заповед относно поставянето на агитационни материали

Със заповед №1512/18.09.2014 г. се определят местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии и инициативни комитети във връзка с изборите за…

19.09.2014

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

Със заповед №1511/ 18.09.2014 г. се открива предизборната кампания във връзка с изборите за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

17.09.2014

Избирателни списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

Приложеният файл съдържа избирателните списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г., по секции в кметство Джулюница.

16.09.2014

Решение на РИОСВ - В.Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение №ВТ-09-ЕО/2014 г. на РИОСВ - В.Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Общински план за развитие на община Лясковец…

09.09.2014

Обявление ИЖС-4483 / 03.09.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1403 от 02.09.2014г. на Кмета на…

09.09.2014

Обявление ИЖС-4462 / 02.09.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1397 от 02.09.2014г. на Кмета на…

08.09.2014

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение за закупуване на парен котел, което ще се реализира в "Кехлибар" ООД.

05.09.2014

Обявление на ОИК Лясковец

Обявление на Общинска избирателна комисия Лясковец за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

05.09.2014

Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство…

05.09.2014

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания…

02.09.2014

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

Със заповед №1399 / 02.09.2014 г. се определят местата за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница…

02.09.2014

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

Заповед №1398 / 02.09.2014 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство…

02.09.2014

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили

На основание заповед № ОХ-558/05.08.2014 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват матроски (войнишки) длъжности за приемане на военна служба във…

27.08.2014

Обявява за заседание на комисията за споразуменията за зeмлището на град Лясковец

Протокол за обявяване на заседание на 29.08.2014 г. от 10:00 часа на комисията за споразуменията за землището на град Лясковец.

26.08.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанска 2014 / 2015 година…

22.08.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1327 / 22.08.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в землищата на с. Добри дял, с…

22.08.2014

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Приложеният файл съдържа избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., по секции в община…

22.08.2014

Заповед относно поставянето на агитационни материали

Със заповед №1322 / 21.08.2014 г. се определят местата в община Лясковец за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

22.08.2014

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 5 октомври 2014 г.

Със заповед №1323/ 21.08.2014 г. се открива предизборната кампания във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 5 октомври 2014 г.

18.08.2014

Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец, които ще се проведат на 22.08.2014 г. от 16:00 часа в сградата…

14.08.2014

Заповед във връзка с ограничаване разпространението на болестта "син език"

Приложеният файл съдържа заповед №1296 / 13.08.2014 г. на кмета на община Лясковец във връзка с действията за ограничаване разпространението на болестта "син…

12.08.2014

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.08.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определяне размера на…

12.08.2014

Заповед за обявяване на избирателните списъци

Със заповед №1255 / 11.08.2014 г. се определят местата за обявяване на избирателните списъци в община Лясковец.

12.08.2014

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

Със Заповед № 1254 / 11.08.2014 г. се образуват седемнадесет избирателни секции на територията на община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за народни…

08.08.2014

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти във връзка със заболяването „син език” по преживните животни

Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти, намиращи се на територията на община Лясковец, че във връзка със заболяването „син език” по…

08.08.2014

Общинско послание към политическите сили и кандидати за работа в 43-тото Народно събрание

Приложеният файл съдържа послание на НСОРБ към политическите сили и кандидати за работа в 43-тото Народно събрание.

06.08.2014

Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи…

05.08.2014

Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие, уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл.69 и 70 от…

04.08.2014

Обявление ИЖС-3980 / 28.07.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1141 от 23.07.2014г. на Кмета на…

01.08.2014

Обява за инвестиционно предложение от Иван Кирилов Стефанов

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на навес за селскостопанска продукция и инвентар в ПИ 243033, масив 243, с. Драгижево.

25.07.2014

Обявление ИЖС-3875 / 25.07.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1140 от 23.07.2014г. на Кмета на…

24.07.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2014 / 2015 година, на…

23.07.2014

Обявление ИЖС-3842 / 23.07.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Изработен е проект за Подробен устройствен план-…

23.07.2014

Обявление ИЖС-3841 / 22.07.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1127 от 21.07.2014год. на Кмета на…

23.07.2014

Обявление ИЖС-3840 / 23.07.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.150, ал.8 във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че съгласно Заповед №…

22.07.2014

Обявление ИЖС-3839 / 22.07.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1126 от 21.07.2014г. на Кмета на Общината…

16.07.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2014 / 2015…

11.07.2014

Обява за инвестиционно предложение от Йордан Иванов Иванов

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV2328, кв. 4, гр. Лясковец.

11.07.2014

Обява за инвестиционно предложение от Иванка Николаева Стоянова

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX2319, кв. 4, гр. Лясковец.

09.07.2014

Обявление ИЖС-3525 / 07.07.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1024 от 02.07.2014г. на Кмета на…

07.07.2014

Обявление ИЖС-3498 / 04.07.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Ви уведомява, че за поземлен имот № 143002 с площ от 5499 кв.м и…

27.06.2014

Обява за инвестиционно предложение от ПУДООС

Обява за инвестиционно предложение за "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита" от ПУДООС.

27.06.2014

Обявление ИЖС-3312 / 25.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 974 от 25.06.2014г. на Кмета на…

27.06.2014

Обявление ИЖС-3311 / 25.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 975 от 25.06.2014г. на Кмета на…

27.06.2014

Обявление ИЖС-3309 / 25.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 976 от 25.06.2014г. на Кмета на…

26.06.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №960 / 24.06.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

23.06.2014

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-3215 / 23.06.2014 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в…

20.06.2014

Обява за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е изготвен Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община…

20.06.2014

Обява за инвестиционно предложение от Пламена Кръстева Янева

Обява за инвестиционно предложение за изменение на улично-регулационните граници по имотните, установяване на свързано застрояване между два урегулирани…

20.06.2014

Обява за инвестиционно предложение от Любомир Пенев Николов и Николай Пенев Николов

Обява за инвестиционно предложение за обединяване на урегулирани поземлени имоти по плана на гр. Лясковец и ново строителство на допълващо застрояване.

13.06.2014

Обявление ИЖС-3111 / 13.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 897 от 12.06.2014г. на Кмета на…

13.06.2014

Обявление ИЖС-3110 / 13.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 898 от 12.06.2014г. на Кмета на…

11.06.2014

Обявление ИЖС-3073 / 11.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 881 от 10.06.2014г. на Кмета на…

11.06.2014

Обявление ИЖС-3072 / 11.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 879 от 09.06.2014г. на Кмета на…

11.06.2014

Обявление ИЖС-3071 / 11.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 882 от 10.06.2014г. на Кмета на…

10.06.2014

Обявление ИЖС-3044 / 10.06.2014 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:С Решение № 463 от Протокол № 41 от заседание…

10.06.2014

Обявление ИЖС-3042 / 10.06.2014 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:С Решение № 462 от Протокол № 41 от заседание…

09.06.2014

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация и застрояване на с. Драгижево - ИЖС-2999 / 09.06.2014 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на…

06.06.2014

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 09.06.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

03.06.2014

Съобщение на вниманието на всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на община Лясковец

Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, изготвени на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона…

02.06.2014

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж"

Заповед №827 / 31.05.2014 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж".

02.06.2014

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2787 / 30.05.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 796 / 29.05.2014 г.на Кмета на Общината…

02.06.2014

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2786 / 30.05.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 797 от 29.05.2014г. на Кмета на…

02.06.2014

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „Биофрут” ООД за обект: „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен шахтов кладенец - 2 бр.) за промишлено…

29.05.2014

Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Лясковец

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Лясковец, се…

27.05.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №761 / 26.05.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

21.05.2014

Образци от удостоверения за упражняване правото на глас в деня на изборите

Съобщение на ОДМВР В. Търново включващо образци от удостоверения за упражняване правото на глас в деня на изборите.

20.05.2014

Обява за инвестиционно предложение от "Йовевелектрик" ЕООД

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на "Обект за ремонт, монтаж и поддръжка на хладилна и климатична техника със склад и търговски обект". 

19.05.2014

Информация на Районна прокуратура относно подаване на сигнали за престъпления против политическите права

Приложеният файл съдържа информация на Районна прокуратура относно подаване на сигнали за престъпления против политическите права, в това число телефони и…

19.05.2014

Мерки позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и гласуват в изборния ден

Решение №65 / 15.05.2014 г. на РИК Велико Търново относно оповестяване на мерките позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да…

14.05.2014

Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Приложеният файл съдържа съобщение за обучение на членовете на секционните избирателни комисии, което ще се проведе на 19.05.2014 г. от 14:00 часа.

14.05.2014

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2431 / 13.05.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 618 от 29.04.2014г. на Кмета на…

14.05.2014

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Приложеният файл съдържа списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, по секции в…

13.05.2014

Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 7 (отдел 237 - „ж”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 674 / 09.05.2014 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

13.05.2014

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 674 от 09.05.2014 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

13.05.2014

Заповед относно дежурство в общинска администрация и кметствата на общината

Заповед №685 / 12.05.2014 г. относно дежурство в общинска администрация и кметствата на общината във връзка с подаване заявление за остраняване на непълноти и грешки в…

25.04.2014

Уведомление относно секция в която ще се създават условия за гласуване на избиратели с физически увреждания

Определената секция, в която ще се създават условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно двигателния апарат и със зрителни увреждания е №…

25.04.2014

Заповед във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г.

Приложения файл съдържа заповед № 591 / 25.04.2014 г. във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г.

25.04.2014

Заповед относно дежурство в общинска администрация и кметствата на общината.

Приложеният файл съдържа заповед № 590 / 25.04.2014 г. относно дежурство в общинска администрация и кметствата на общината.

24.04.2014

Заповед за временна организация на движението при провеждане на "Национален събор на овцевъдите в България” в периода 03 - 06.05.2014 г.

ЗАПОВЕД № 574 / 23.04.2014 г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с провеждане на…

22.04.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 573 / 22.04.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

22.04.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 572 / 22.04.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

22.04.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 571 / 22.04.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост. 

17.04.2014

Заповед относно поставянето на агитационни материали

Със заповед №560 / 16.04.2014 г. се определят местата в община Лясковец за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

17.04.2014

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Със заповед №559 / 16.04.2014 г. се открива предизборната кампания във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България. 

11.04.2014

Съобщения във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Приложеният файл съдържа съобщения за вписване по настоящ адрес, за граждани на друга държава, членка на ЕС, за издаване удостоверения за гласуване на друго място и…

10.04.2014

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

10.04.2014

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Приложеният файл съдържа избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, по секции в община Лясковец.

10.04.2014

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за…

09.04.2014

Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец, които ще се проведат на 17.04.2014 г. от 15:00 часа в сградата…

08.04.2014

Обявление за разрешение и одобряване на задание за изготвяне на проект за ПУП - План за застрояване за имот в землището на гр. Лясковец - ИЖС-1725 / 07.04.2014 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:С Решение № 437 от Протокол № 39 от заседание…

08.04.2014

Съобщение на ОДМВР - В. Търново във връзка със схемите за телефонни измами

Приложеният файл съдържа съобщение на ОДМВР - В. Търново във връзка с известните схеми за телефонни измами и реакциите за противодействане на същите.

01.04.2014

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Доника Веселинова"

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на "Цех за преработка на дървен материал със склад и линия за производство на пелети от стърготини" в…

01.04.2014

Обява за инвестиционно предложение от Петко Стефанов Чолаков

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-2043 в кв. 13 по плана на гр. Лясковец.

31.03.2014

Заповед за обявяване на избирателните списъци

Със заповед №449 / 28.03.2014 г. се определят местата за обявяване на избирателните списъци в община Лясковец.

28.03.2014

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

Със Заповед № 423 / 26.03.2014 г. се образуват седемнадесет избирателни секции на територията на община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за членове на…

25.03.2014

Съобщение относно разписанията на автобусните линии от областната транспортна схема

Съобщение относно разписанията на автобусните линии № 43В и № 99, от областната транспортна схема от квотата на община Лясковец, в сила от 01.04.2014 г.

24.03.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 415 / 24.03.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

24.03.2014

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 414 / 24.03.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

24.03.2014

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 413 / 24.03.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

24.03.2014

Обява за инвестиционно предложение от "ГО Грил" ООД

Обява за инвестиционно предложение за разширение на "Обект за производство на месни заготовки и разфасовки от домашни копитни животни".

19.03.2014

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-1393 / 19.03.2014 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в…

14.03.2014

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-1302 / 14.03.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 364 от 13.03.2014г. на Кмета на…

14.03.2014

Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица" - ИЖС-1301 / 14.03.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № ОА04-2479 / 07.03.2014 г. на Областен…

10.03.2014

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2014 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

ЗАПОВЕД № 292 / 28.02.2014 г.На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Указанията относно прилагане на…

05.03.2014

Съобщение във връзка с изхвърлянето на битови отпадъци в предназначените за целта съдове

Във връзка с подмяната на контейнерите за битови отпадъци и констатирано нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в тях и около тях, както и наличието…

04.03.2014

Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с. Драгижево - ИЖС-1091 / 04.03.2014 г.

На основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 209 от 20.02.2014 г. на Кмета на Общината…

04.03.2014

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1090 / 04.03.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 252 от 27.02.2014г. на Кмета на Община…

26.02.2014

Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 228 / 26.02.2014 г. за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 6…

18.02.2014

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за "Преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за употреба в текстилната промишленост" от фирма "Намбър Уан…

29.01.2014

Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 109 / 28.01.2014 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

29.01.2014

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 109 от 28.01.2014 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.

17.01.2014

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, считано от 17.01.2014 г., Общински съвет - Лясковец чрез настоящото публикуване…

16.01.2014

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 16.01.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

09.01.2014

Община Лясковец открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

О Б Я В А1. Община Лясковец, гр. Лясковец, област Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, тел. 0619/22055, факс: 0619/22045, на основание чл. 17, ал. 4 и чл. 20 от Наредба № 2 от 15.03.2002…

08.01.2014

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 22 / 07.01.2014 г. за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в имоти № 410, 191015, 191017 и 263081.