Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно предложение от ПУДООС 27.06.2014 Обява за инвестиционно предложение за "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита" от ПУДООС.

Обява за инвестиционно предложение от ПУДООС