Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Зелен телефон 0889002662 Околна среда Стратегия

Регионална програма за управление на отпадъците 2021-2028 година
Годишен отчет за изпълнението на регионалната програма за управление на отпадъците на територията на община Лясковец
Програма за разделно събиране на отпадъци

Наредби

Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец
Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец
Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец

Допълнителна информация

Справка за съдовете за отпадъци
Списък на местата за поставяне на съдове за разделно събиране на битови отпадъци в град Лясковец
Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци