Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Граждански структури

Сдружение „Партньори за Лясковец”
Председател: Цоньо Трънков Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Бузлуджа” 1
тел.: 0886 365964
e-mail:
Предмет на дейност: Развитие на социалния капитал на малките общности чрез предлагане на иновативни социални услуги в подкрепа на социалното включване на безработните лица и хора с трайни увреждания.
Сдружение „Бъдеще за нас”
Председател: Даниела Бърнева Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Тодор Хрулев” 58
тел.: 0888 674267
e-mail:
Предмет на дейност: Прилагане на европейски подходи за устойчиво екологично, социално и икономическо развитие на регионите и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности; разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи; осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност; организиране и провеждане на работни срещи, обучения, винари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации; създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институции, държавна администрация, бизнес среди; предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация; издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали; прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността; участие в дейности на мрежа от структури в селски райони; поддържане на база данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики.
Сдружение „Дамски клуб – Джула”
Председател: Христина Гуглова Kонтакти: 5146 с. Джулюница
ул. „Цар Освободител” 12
тел.: 0878 469878
e-mail:
Предмет на дейност: Подпомага професионалното и личностното развитие на своите членове, утвърждаването на авторитета на българската жена в обществения, политическия и стопански живот и съдейства за защита на интересите на своите членове пред правителствени и неправителствени организации.
Културно-просветно сдружение с нестопанска цел „Св.Св. Петър и Павел”
Председател: Бисер Цанков Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Васил Левски” 8А
тел.: 0988 991618
e-mail:
Предмет на дейност: Запазване на българска идентичност; съхранение на българските традиции и обичаи; подпомагане културно-исторически инициативи; подпомагане художествена самодейност; инициативи за икономически, социални и културни контакти; организиране на възстановки, изложби и др.
Занаятчийска задруга „България”
Председател: Бисер Цанков Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Васил Левски” 8А
тел.: 0988 991618
Предмет на дейност: Изработка на ръчни изделия и сувенири.
„Съюз на ветераните от войните”
Председател: Ангел Божиков Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 1
тел.: 0878 318628
„Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”
Председател: Христо Милев Kонтакти: 5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 1
тел.: 0889 717854