Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Обяви от 2023 година

26.01.2023

Съобщение за оспорване на Решение № 504 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по протест от прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново…

25.01.2023

Прекъсване на електронните административни услуги поради профилактика на Държавния хибриден частен облак

Община Лясковец информира потребителите на електронни административни услуги, че съгласно уведомително писмо от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на…

24.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.01.2023 г.

23.01.2023

Съобщение за въвеждане на временен режим на движение на МПС по общински път Лясковец-Честово

Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед №2773 от 19.12.2022 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда временен режим на движение на МПС по общински път…

18.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишка длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-02-388 / 21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ - гр…

18.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1160 / 14.12.2022 г. на министъра на отбраната и заповед №РД-36 / 11.01.2023 г. на началника на…

17.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.01.2023 г.

13.01.2023

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година по следните специализации:•…

13.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1192 / 23.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за…

10.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.01.2023 г.

09.01.2023

Обявление №М-3852 #1 / 06.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 32 от 04.01.2023г. на Кмета на…

06.01.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

05.01.2023

Обявление №М-3830 #1 / 05.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 33 от 04.01.2023 г. на Кмета на…

03.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.01.2023 г.

03.01.2023

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…