Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата Учредяване

Заповед №2757 / 13.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за назначаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Лясковец
Заповед №2828 / 22.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за допълване на Заповед №2757 / 13.12.2021 г.

Правила за дейността и организацията на работа

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата
Заповед З-43 / 31.08.2021 г. на председателя на ДАБДП за утвърждаване
Заповед З-75 / 03.12.2021 г. на председателя на ДАБДП за изменение и допълване

Документи

Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 06.04.2022 г.
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 03.02.2022 г.
Общинска годишна план-програма за безопасност на движението по пътищата за 2022 г.
Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП за 2021 г.