Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2020 година

22.12.2020

Заповед за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец

Заповед №2620 / 22.12.2020 г. за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

22.12.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.12.2020 г.

21.12.2020

Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2020-2021 г.

Заповеди №№ 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600 / 21.12.2020 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землищата на…

21.12.2020

Информация за заболяването Инфлуенца по птиците (птичи грип)

Какво представлява?ИНФЛУЕНЦАТА или ГРИП при птиците е остро заразно заболяване с почти 100% заболеваемост и смъртност. Как се проявява при птиците?Заболелите…

18.12.2020

Справка за постъпилите предложения по чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ във връзка с проекта на решение за одобряване на план-сметка за разходите за дейностите по битовите отпадъци за 2021 г.

Проектът на решение за одобряване на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци…

16.12.2020

Съобщение за оспорване на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново против Наредба…

15.12.2020

Обява за набиране на потребители за получаване на топъл обяд в изпълнение на Операция 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

Община Лясковец обявява прием на документи на кандидати за потребители в изпълнение на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” в община Лясковец, по…

15.12.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2504 / 14.12.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

14.12.2020

Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

11.12.2020

Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА във връзка с Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ е…

08.12.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

02.12.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

01.12.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

30.11.2020

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2020/2021

Заповеди №№ 2292, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296 / 30.11.2020 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от…

27.11.2020

Заявяване на електронни административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване

Във връзка със създадената извънредна епидемична обстановка и предприемането на мерки за ограничаване необходимостта от физическо присъствие в офисите на…

26.11.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 21.12.2020 г.

Заповед №2272 / 26.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

24.11.2020

Заповед на директора на РЗИ - В. Търново за въвеждане на противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико Търново

Заповед №РД-01-227 / 20.11.2020 г. на директора на Регионална здравна инспекция - Велико Търново за въвеждане на противоепидемични и ограничителни мерки на територията…

24.11.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

23.11.2020

Съобщение във връзка с временно преустановяване на обществения транспорт на 25 ноември от 9:00 до 11:00 часа

Уважаеми съграждани,Конфедерацията на автобусните превозвачи информира чрез официално писмо до кметовете на общините, че на 25 ноември 2020 година в периода от 9:00 до…

19.11.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.11.2020 г.
Включете се в анкетно проучване на общественото…

19.11.2020

Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021-2027 г.

Уважаеми граждани на община Лясковец, В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период…

18.11.2020

Съобщение на вниманието на клиентите на Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица

Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020 г. на…

17.11.2020

Предложение за приемане на План-сметка за разходите за дейностите по битовите отпадъци за 2021 година

Предложение за приемане на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за…

17.11.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

Заповед №2173 / 17.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 18.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

13.11.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2144 / 13.11.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

12.11.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

Заповед №2143 / 12.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

12.11.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед №РД-01-651 / 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от…

10.11.2020

Обявление № М-2186 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 166 по Протокол № 21 от заседание…

10.11.2020

Обявление № М-2126 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 163 по Протокол № 21 от заседание…

10.11.2020

Обявление № УТ-01-4505 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 171 по Протокол № 21 от заседание…

10.11.2020

Обявление № М-2353 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 164 по Протокол № 21 от заседание…

10.11.2020

Обявление № М-2332 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 165 по Протокол № 21 от заседание…

10.11.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.11.2020 г.

09.11.2020

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

06.11.2020

Съобщение на вниманието на собствениците на домашни кучета

Във връзка със спазване изискванията на разпоредбите на чл. 172, т. 1 и т. 2, чл. 173, т. 1, чл. 177, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и…

06.11.2020

Обявление за свободно работно място за длъжност: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

06.11.2020

Заповед №2087 / 04.11.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ с кадастрален №23217.243.5, по КККР на с. Драгижево

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във…

06.11.2020

Заповед №2089 / 04.11.2020 г. за одобряване на ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ в обхвата на УПИ XII-1663, кв. 39 по плана на гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във…

03.11.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.11.2020 г.
Удължава се срока на кампанията за набиране на…

03.11.2020

Удължава се срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори

Националният статистически институт информира, че срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16 ноември 2020 година, включително.В съответствие с…

03.11.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

28.10.2020

Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2021 г.

Заповед №2011 / 27.10.2020 г. за определяне границите на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за населените места в община…

28.10.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 12.11.2020 г.

Заповед №2017 / 28.10.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 12.11.2020 г.

28.10.2020

Съобщение във връзка с ОТМЯНА на честването по повод 140 години от обявяването на Лясковец за град

Уважаеми съграждани, Във връзка с наблюдаваното ежедневно нарастване броя на регистрираните случаи от COVID-19 и свързаното с това интензивно развитие на…

28.10.2020

Обява за свободни работни места в гр. Лясковец за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ - Компонент 3

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по проект „Патронажна грижа в общините…

27.10.2020

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

Заповеди №№ ПО-09-516, ПО-09-513, ПО-09-514, ПО-09-515 / 21.10.2020 г., ПО-09-566, ПО-09-565 / 27.10.2020 г. и ПО-09-561 / 26.10.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на…

27.10.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.10.2020 г.

23.10.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

Заповед №1993 / 23.10.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

22.10.2020

Обявление М-2364 #1 / 19.10.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1898 от 08.10.2020г. на Кмета на…

22.10.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед №РД-01-609 / 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до…

20.10.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.10.2020 г.
Покана за участие във велосъстезание

16.10.2020

Покана за участие във велосъстезание

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство със Спортен клуб по ориентиране…
В община Лясковец започна раздаването на хранителни…

15.10.2020

В община Лясковец започна раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се граждани

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица…

14.10.2020

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 12464/08.10.2020 г. по административно дело № 6690/2020 г. на…

14.10.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

14.10.2020

Съобщение на МИГ Лясковец - Стражица

Уважаеми граждани и партньори, заинтересовани страни и участници в местното развитие на територията на общините Лясковец и Стражица. СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“…

13.10.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.10.2020 г.

12.10.2020

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 24.09.2020 г. Решение № 231/24.08.2020 г. по административно…

12.10.2020

Съобщение за учебен курс на тема „Обновяване на съществуващите жилищни сгради“

Община Лясковец съобщава, че Общинска енергийна мрежа Еко Енергия организира специализиран учебен курс на тема „Обновяване на съществуващите жилищни сгради“ по…

12.10.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1902 / 09.10.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

08.10.2020

Обява за дванадесет свободни работни места за заемане на длъжността: "Общ работник" в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

06.10.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.10.2020 г.

06.10.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

Заповед №1883 / 05.10.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

05.10.2020

Община Лясковец подписа допълнително споразумение във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”

На 01.10.2020 г. Община Лясковец подписа Допълнително споразумение № 2 към Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна…
Великотърновските депутати от ГЕРБ ще имат приемна за…

01.10.2020

Великотърновските депутати от ГЕРБ ще имат приемна за жителите на Община Лясковец

Поредната приемна за граждани организират народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, избрани от великотърновския регион. Клавдия Ганчева…

29.09.2020

Заповед във връзка с провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница

Заповед №1806 / 28.09.2020 г. във връзка с провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница.

29.09.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 29.09.2020 г.

28.09.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-705 / 25.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 216 /двеста и шестнадесет/ вакантни длъжности за приемане на военна служба…

28.09.2020

Съобщение на ВиК – Йовковци за спиране на водата

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от „Водоснабдяване и канализация – Йовковци – ООД“, Ви информираме, че на 30…

24.09.2020

Обява за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

23.09.2020

Започна набиране на преброители за Преброяване 2021

Общинска преброителна комисия гр. Лясковец започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и…

23.09.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,  Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни…

18.09.2020

Обявление М-1890 #1 / 18.09.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1723 от 15.09.2020г. на Кмета на…

18.09.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,  Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни…

16.09.2020

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 01.09.2020 г. Решение № 191/10.08.2020 г. по административно…

15.09.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 15.09.2020 г.

15.09.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,  Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни…

14.09.2020

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за…

09.09.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 08.09.2020 г.

08.09.2020

Обявление за седем свободни работни места за заемане на длъжността: „Работник озеленяване” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

08.09.2020

Обявление за осем свободни работни места за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

04.09.2020

Приемане на предложения на местната общност във връзка с подготовката на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 година приема…

04.09.2020

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 24.08.2020 г. Решение № 193/05.08.2020 г. по административно…

04.09.2020

Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица

Временната комисия, избрана с Решение № 117/25.06.2020 г. на Общински съвет – Лясковец, в състав: Председател: Тодор Димитров Тодоров и членове: 1. Георги Йорданов…

25.08.2020

Обявление М-1853 #1 / 21.08.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1551 от 21.08.2020 г. на Кмета на…

25.08.2020

Обявление М-1683 #1/ 20.08.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1545 от 20.08.2020 г. на Кмета на…

24.08.2020

Обява за свободни работни места в гр. Лясковец и с. Джулюница за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ - Компонент 3

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по проект „Патронажна грижа в общините…

24.08.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

20.08.2020

Съобщение на вниманието на собственици на пчелини разположени на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец

Община Лясковец уведомява всички собствениците на пчелини разположени на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец, че обявеното дезинсекционно…

20.08.2020

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 04.08.2020 г. Решение № 156/15.07.2020 г. по административно…

19.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Михаела-08-Петя Йорданова" за ново строителство в м. Косюв кладенец, с.Драгижево, община Лясковец на обект за…

17.08.2020

Списък на допуснатите до участие в процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица

Общински съвет - Лясковец, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите от Временната комисия, създадена с Решение №…

14.08.2020

Съобщение на вниманието на собственици на пчелини разположени на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец

Във връзка с организираните от Община Лясковец дезинсекционни дейности – димна обработка срещу комари на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец…

14.08.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

14.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "АРКУС АГРО" ЕООД за водовземане на повърхностни води от р. Янтра и от езера и рибарници на фирма "Аркус -…

12.08.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.08.2020 г.

11.08.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1482 / 11.08.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.08.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

07.08.2020

Заповед №1448 / 05.08.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на с. Драгижево, местността „Моравито”, общ. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във…

05.08.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища, в НВУ "В. Левски" - В. Търново

Със заповед №ОХ-558 / 21.07.2020. на министъра на отбраната на Република България са обявени осем вакантни длъжности за приемане на военна служба в НВУ ,,В. Левски” -…

04.08.2020

Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 г.

Заповед №ПО-09-23 / 04.08.2020 г. на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между…

04.08.2020

Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл.69 и 70 от…

03.08.2020

Протокол №2 по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол №2 по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен…

31.07.2020

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ЗП Симеон Захариев за инвестиционно предложение за закупуване на машини за преработка на собствено краве…

29.07.2020

Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ публикувани на интернет страницата на Община Лясковец на 01.06.2020 г.

На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА, Община Лясковец е предоставила 30-дневен срок от публикуване на обявлението на интернет страница на общината, за…

29.07.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.07.2020 г.

29.07.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

22.07.2020

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със Заповед №ОХ-411 / 01.06.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 190 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военните…

21.07.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.07.2020 г.

16.07.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 година

Заповед №РД-01-403/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16 юли 2020 г. до…

15.07.2020

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със Заповед №ОХ-491 / 29.06.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 65 войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната…

14.07.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.07.2020 г.

10.07.2020

Обявление М-1270 #1 / 10.07.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1285 от 10.07.2020г. на Кмета на Община…

09.07.2020

Заповед за преустановяване провеждането на всички масови събития и прояви на територията на общината

Заповед №1264 / 09.07.2020 г. за преустановяване провеждането на всички масови събития и прояви на територията на община Лясковец, в срок до 31 юли 2020 г.

07.07.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.07.2020 г.

06.07.2020

Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

Проектът за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, заедно с мотивите към предложението, са публикувани на…

06.07.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

03.07.2020

Обявление №М-1158 #1/ 02.07.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1182 от 01.07.2020г. на Кмета на…

03.07.2020

Обявление №М-1156 #1/ 02.07.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1181 от 01.07.2020г. на Кмета на…

03.07.2020

Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица

Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация…

02.07.2020

Обявление №М-269 #4 / 02.07.2020г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1176/ 01.07.2020 год. на Кмета на…

30.06.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 30.06.2020 г.

26.06.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Земеделски стопанин Симеон Зарков Захариев за закупуване на оборудване за мини мандра.

24.06.2020

Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта за Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА, Община Лясковец е предоставила 30-дневен срок от публикуване на обявлението на интернет страница на общината, за…

23.06.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.06.2020 г.

22.06.2020

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП СЕВЕР, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

17.06.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.06.2020 г.

12.06.2020

Заповед относно забрана за провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница

Заповед №1097 / 12.06.2020 г. относно забрана за провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница.

12.06.2020

Удължаване на срока за прием на заявления за длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по проект „Патронажна грижа в общините…

11.06.2020

Обявление за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2020/2021 година

На основание Решение № 101/28.05.2020 г. на Общински съвет Лясковец, чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя и чл. 98, ал. 2 от Наредбата за…

10.06.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ VІІ-2494, в кв. 113 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

Заповед №1084 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.06.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ X-259а, в кв. 11 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

Заповед №1083 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.06.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ IV-1353, в кв. 67 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

Заповед №1082 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.06.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна общинска собственост, с идентификатор 44793.332.4

Заповед №1081 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.06.2020

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със Заповед №ОХ-337 / 30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 27 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното…

09.06.2020

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за изменение на разрешително за…

09.06.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 09.06.2020 г.

09.06.2020

Съобщение във връзка с публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2019 г.

Във връзка с направената покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2019 година информираме гражданите на общината, че…

08.06.2020

Обявление №М-1055 #1/ 05.06.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1067 от 05.06.2020г. на Кмета на Община…

08.06.2020

Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за…

08.06.2020

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Геран 99" ЕООД за инвестиционно предложение за разширение и преустройство на съществуваща и действаща…

04.06.2020

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 26.05.2020 г. Решение № 319/08.07.2019 г. по административно…

03.06.2020

Проект на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

03.06.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки и Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Заповед №РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и Указания за…

02.06.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.06.2020 г.

02.06.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Геран 99" ЕООД, за разширение и преустройство на свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване в…

01.06.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

Заповед №1045 / 01.06.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец.

01.06.2020

Предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-диевен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.Iyaskovets.bg…

01.06.2020

Държавната агенция за закрила на детето кани децата да се включат в инициативата „Най-голямото детско „Благодаря“

По случай Международния ден на детето - 1 юни, Държавна агенция за закрила на детето по традиция организира празничен концерт-спектакъл. Предвид обявената…

28.05.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

Заповед №1018 / 27.05.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец.

28.05.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.05.2020 г.

21.05.2020

Заповед за изменение на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

Заповед №987 / 20.05.2020 г. за изменение на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

20.05.2020

Удължаване на срока за прием на заявления за длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по проект „Патронажна грижа в общините…

19.05.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

Заповед №977 / 19.05.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец.

19.05.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.05.2020 г.

15.05.2020

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

Заповед №965 / 15.05.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец.

15.05.2020

Заповед относно провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница

Заповед №959 / 14.05.2020 г. относно провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница.

12.05.2020

Заповед за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Заповед №938 / 12.05.2020 г. за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

12.05.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.05.2020 г.

11.05.2020

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "БЕСТКОН" ООД за инвестиционно предложение за инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни…

08.05.2020

Удължаване на срока за прием на заявления за длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по проект „Патронажна грижа в общините…

07.05.2020

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на…

07.05.2020

Класиране след провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Финансов контрольор”

На 30.04.2020 г. в 11:00 часа, конкурсната комисия, назначена със Заповед №861/16.04.2020 г. на Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на…

07.05.2020

Заповед за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Заповед №917 / 07.05.2020 г. за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

05.05.2020

Съобщение за отваряне на детската кухня към Детска ясла „Мир” гр. Лясковец

Община Лясковец уведомява ползващите услугите на детската кухня към Детска ясла „Мир” гр. Лясковец, че считано от 11.05.2020 година ( понеделник ) същата започва да…

05.05.2020

Заповед за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Заповед №912 / 05.05.2020 г. за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

05.05.2020

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

На заинтересованите се предоставя 30 дневен срок, считан от 05.05.2020 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от ЗНА, поради…

30.04.2020

Протокол №1 по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол №1 по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на…

30.04.2020

Обява за десет свободни работни места за длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по проект „Патронажна грижа в общините…

30.04.2020

Обява за свободно работно място за длъжността: „Технически сътрудник” по новооткрита процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

Във връзка с реализацията по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, по проект „Патронажна грижа в общините…

29.04.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.04.2020 г.

27.04.2020

Община Лясковец обявява стартиране на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

Община Лясковец започва изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“ по…

27.04.2020

Заповед за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Заповед №880 / 27.04.2020 г. за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

27.04.2020

Информация от ГД "ПБЗН" относно практически насоки и препоръки за предпазване от разпространяващия се вирус COVID-19

На следния линк www.youtube.com/watch?v=9cJnCcMh0LE е качена, заснета лекция на д-р Симидчиев - пулмолог, интернист с дългогодишен опит в областта на белодробната функционална…

27.04.2020

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: „Финансов контрольор”

Днес, 27.04.2020 г., се проведе заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 861/16.04.2020 г. на Кмета на Община Лясковец, със задача да определи системата за…

24.04.2020

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № СД-03-1795/24.04.2020 г. от ЗП „ПЕТКО ИЛИЕВ” за провеждане на…

24.04.2020

Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Заповед №875 / 24.04.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

23.04.2020

Препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите в режим на етажна собственост

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден…

22.04.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.04.2020 г.

22.04.2020

Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ…

22.04.2020

Списък на допуснатите кандидати за длъжността: „Финансов контрольор” в общинска администрация на Община Лясковец

Въз основа на извършената преценка конкурсната комисия РЕШИ: 1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността: „Финансов контрольор” следния кандидат:-…

16.04.2020

Община Лясковец удължава срока за приемане на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Община Лясковец удължава приема на документи за лицата, попадащи в следните целеви…

15.04.2020

Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Лясковец

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”…

15.04.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.04.2020 г.

13.04.2020

Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Заповед №843 / 13.04.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

13.04.2020

Заповед за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. вкл.

Заповед №821 / 10.04.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. вкл.

07.04.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.04.2020 г.

03.04.2020

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

03.04.2020

Инструкции за изплащане на компенсации на работодателите по реда на Постановление № 55 от 30.03.2020 г.

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от…

02.04.2020

Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

Проектът на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, заедно с мотивите към предложението, са публикувани на официалната…

01.04.2020

Община Лясковец осигурява защитни маски за населението на общината

Във връзка с направената препоръка от Министъра на здравеопазването, отправена към гражданите на Република България, да ползват предпазни маски за лице, когато се…

01.04.2020

Обявление за конкурс за длъжността „Финансов контрольор”

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при…

01.04.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 31.03.2020 г.

31.03.2020

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист „Еколог” в Общинска администрация на община Лясковец

Община Лясковец удължава срока за подаване на документи за свободно работно място за служител по трудово правоотношение на длъжност: Главен специалист „Еколог”…

31.03.2020

Заповед №РД-01-169 / 31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-169 / 31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

31.03.2020

Община Лясковец организира закупуване и доставка на храни и лекарства от първа необходимост до домовете на нуждаещи се

Във връзка с обявеното извънредно положение и въвеждането на по-строги противоепидемични мерки Община Лясковец организира закупуване и доставка на храни и…

30.03.2020

Заповед №РД-01-168 / 30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-168 / 30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

30.03.2020

Съобщение относно използването на Системата за сигурно електронно връчване

Община Лясковец информира всички граждани и фирми, че общинска администрация е регистриран участник в Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване)…

26.03.2020

Информационни материали, във връзка със създадената епидемична обстановка от COVID-19

Информационни материали, във връзка със създадената епидемична обстановка от COVID-19 предоставени от НЦЗПБ на Министерство на здравеопазването, чрез РЗИ Велико…

26.03.2020

Заповед за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. вкл.

Заповед №736 / 26.03.2020 г. за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. вкл.

26.03.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с преминаването през контролно-пропускателните пунктове

Заповед №РД-01-153 / 25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с преминаването през контролно-пропускателните пунктове.

26.03.2020

Съобщение за забрана преминаването на МПС по пътя край Лясковския манастир в посока Арбанаси

Във връзка със Заповед №РД-01-139 / 19.03.2020 г на Министъра на здравеопазването,Община Лясковец съобщава на гражданите, че се преустановява достъпът до път Шереметя -…

26.03.2020

Указания от Министъра на здравеопазването за работа на търговските и хранителни обекти

Указания от Министъра на здравеопазването за работа на търговските и хранителни обекти с цел осигуряване максимална защита на здравето на гражданите.

26.03.2020

Обявление №М-611 #1 / 26.03.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 720 от 23.03.2020г. на Кмета на Община…

25.03.2020

Уведомление за промяна в графика на междуградския транспорт - линии 43В и 99

Уведомление от "Пътнически Превози - Бъчварови" ООД за промяна в графика на междуградския транспорт - линии 43В и 99, във връзка с мерките срещу…

25.03.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.03.2020 г.

24.03.2020

Удължаване на срока за приемане на заявления за включване на потребители в НП “Предоставяне на грижа в домашна среда“ до 03.04.2020 г.

Община Лясковец удължава срока за приемане на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“. Програмата е…

23.03.2020

Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Заповед №719 / 23.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

23.03.2020

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 13.03.2020 г. от 15:00 часа.

22.03.2020

Заповед №РД-01-144 / 22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-144 / 22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

21.03.2020

Заповеди на Кмета на община Лясковец и на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

Заповед №710 / 21.03.2020 г. на Кмета на община Лясковец и Заповед №РД-01-143 / 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична…

19.03.2020

Заповед №РД-01-139 / 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-139 / 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

19.03.2020

Заповед №РД-01-138 / 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-138 / 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

19.03.2020

Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Заповед №704 / 19.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

19.03.2020

Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Заповед №697 / 19.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

18.03.2020

Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Заповед №687 / 18.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

18.03.2020

Енерго-Про удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната Енерго-Про предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в…

18.03.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.03.2020 г.

17.03.2020

Заповед №РД-01-131 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-131 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

17.03.2020

Заповед №РД-01-130 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-130 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

16.03.2020

Съобщение за извънредни мерки при обслужване на клиенти в Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица и филиал Стражица

Уважаеми клиенти,Молим, ако не е наложително да отложите посещението си в бюрото по труда за след 13 април 2020 г. Или да ползвате електронна поща dbt.g.oryahovitsa@gmail.com или…

16.03.2020

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Секретар на МКБППМН

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви…

14.03.2020

Заповед на кмета на община Лясковец във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение

Заповед №634 / 14.03.2020 г.във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на…

13.03.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки

Заповед №РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки.

13.03.2020

Удължаване на срока за приемане на заявления за включване на потребители в НП “Предоставяне на грижа в домашна среда“

Община Лясковец удължава срока за приемане на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“. Програмата е…

13.03.2020

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 04.03.2020 г. Решение № 392/25.09.2019 г. по административно…

12.03.2020

Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: главен специалист „Еколог” в Общинска администрация на община Лясковец

Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение на длъжност: Главен специалист „Еколог” в общинска администрация…

12.03.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕСТКОН" ООД за използването на съществуващата на площадката инфраструктура и трошачо-миячна сортировъчна…

11.03.2020

Списъци на допуснатите и недоспуснатите кандидати за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и…

11.03.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Аллесауто ЕООД за обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

11.03.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Аркус Армако Енерджи АД за ПУП - План за застрояване на ПИ 23217.251.571, местност "Моравито", с. Драгижево.

10.03.2020

Стъпки, които собствениците и работещите в обекти с обществено предназначение трябва да предприемат във връзка с разпространението на COVID-19

Във връзка с разпространението на COVID-19 от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) обясняват какви стъпки трябва да предприемат собствениците…

10.03.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.03.2020 г.

10.03.2020

Съобщение във връзка със замърсяването на пътищата от РПМ от селскостопанска и др. техника

Община Лясковец, Ви уведомява за следното:Във връзка със започването на пролетните селскостопански дейности зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал)…

09.03.2020

Заповед за ограничаване провеждането на масови мероприятия и въвеждане на пропускателни режими

Заповед №600 / 09.03.2020 г. за ограничаване провеждането на масови мероприятия и въвеждане на пропускателни режими в административните сгради и детските заведения.

09.03.2020

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни…

05.03.2020

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от Даниел Диянов Димов за ново строителство в УПИ XII-1663, кв. 39 по плана на гр. Лясковец на работилница за авторемонтни услуги.

04.03.2020

Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

На основание чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), Местната комисия за борба срещу…

04.03.2020

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на "Помощно стопанство с рибарници "Попенец" в землището на…

04.03.2020

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - В. Търново за определяне цените на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г.

Заповеди №№ ПО-09-4, ПО-09-3, ПО-09-5, ПО-09-2, ПО-09-6, ПО-09-8, ПО-09-7 / 26.02.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за определяне цените на имотите - полски…

02.03.2020

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № 486/24.02.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е върнато за ново…

02.03.2020

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-1231/24.02.2020 г. на Областен управител на област Велико…

28.02.2020

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

Заповед №З-525 / 28.02.2020 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на…

27.02.2020

Съобщение на Община Лясковец

Във връзка с публикация в областния всекидневник „Борба”, брой 38 от 26 февруари 2020 година, със заглавие „Аркус“ ще блокира път заради винетките, след като…

25.02.2020

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за мини цех за преработка на краве мляко в ПИ №243005 по КВС на с. Драгижево.

25.02.2020

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 18.02.2020 г. Решение № 187/15.04.2019 г. по административно…

25.02.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 25.02.2020 г.

24.02.2020

Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложение и становища по Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ публикувани на интернет страницата на Община Лясковец на 24.02.2020 г.

Приложени становища и възражение.

20.02.2020

Прием на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

Община Лясковец приема заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“. Програмата е утвърдена със Заповед…

20.02.2020

Обявление №УТ-01-818 / 19.02.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 56 по Протокол № 7 от заседание…

19.02.2020

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-943/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико…

19.02.2020

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-942/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико…

19.02.2020

Обявление за конкурс за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при…

18.02.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.02.2020 г.

18.02.2020

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Вътрешен одитор”

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец: - Тихомир Иванов Иванов- Марианка Иванова…

13.02.2020

Обявление №М-3200 #1 / 12.02.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 50 по Протокол № 6 от заседание…

12.02.2020

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-86 / 28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования…

12.02.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.02.2020 г.

11.02.2020

Обявление №УТ-01-692 / 10.02.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение №49 по Протокол №6 от заседание…

07.02.2020

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни…

06.02.2020

Заповед за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес

Заповед №309 / 05.02.2020 г. за заличаване адресните регистрации по настоящ адрес на лицата А. Т. М., Н. Д. Д. и А. К. К., с настоящ адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл…

05.02.2020

Информация за заболяването Инфлуенца по птиците (птичи грип)

Какво представлява?ИНФЛУЕНЦАТА или ГРИП при птиците е остро заразно заболяване с почти 100% заболеваемост и смъртност. Как се проявява при птиците?Заболелите…

05.02.2020

Обяви за конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

1. Със заповед №ОХ-28 / 13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 38 войнишки длъжности за приемане на военна служба във в.ф. 32990 - гарнизон…

04.02.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.02.2020 г.

04.02.2020

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 28.01.2020 г. Решение № 108/15.03.2019 г. по административно…

03.02.2020

Съобщение за оспорване на Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура -…

31.01.2020

Обявление УТ-01-154 / 10.01.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 77 от 10.01.2020 г. на Кмета на…

28.01.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.01.2020 г.

28.01.2020

Заповед за назначаване на комисия за проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

Заповед №265 / 28.01.2020 г. за назначаване на комисия, която да извърши проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация за спазване на изискванията за…

27.01.2020

Проект на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

23.01.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за водовземане от съществуващ шахтов кладенец за…

22.01.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.01.2020 г.

22.01.2020

Призив на ОДМВР - Велико Търново във връзка с подмяната на лични документи с изтичащ срок на валидност

През 2020 г. в Област Велико Търново предстои подмяната на 32 000 лични карти. В тази връзка, ОДМВР - Велико Търново приканва гражданите да подават заявления за подмяна…

17.01.2020

Проект на бюджет на Община Лясковец за 2020 г.

Проект на бюджет - начален план по пълна единна бюджетна класификация на Община Лясковец за 2020 г.

15.01.2020

Уведомление във връзка с обявения конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в Общинска администрация на община Лясковец

Във връзка с обявения от Община Лясковец на основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС)…

08.01.2020

Покана за предстоящо обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Лясковец за 2020

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова кани жителите на община Лясковец, юридически лица…

07.01.2020

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.01.2020 г.

02.01.2020

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Мултимес фарм" АД, относно: "Проект за ПУП - ПЗ за смяна предназначението на земеделската земя и отреждането…