Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 27.05.2014 Заповед №761 / 26.05.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

Заповед №761 / 26.05.2014 г.