Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост 24.03.2014 Заповед № 415 / 24.03.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед № 415 / 24.03.2014 г.