Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 02.06.2014 Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „Биофрут” ООД за обект: „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен шахтов кладенец - 2 бр.) за промишлено водоснабдяване на фабрика за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци БИОФРУТ”, с местоположение: Община Лясковец, обл. В. Търново, УПИ - ІV - 1772, кв. 134 по ПУП на на гр. Лясковец в промишлена зона.

Уведомление за инвестиционно предложение