Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж" 02.06.2014 Заповед №827 / 31.05.2014 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж".

Заповед №827 / 31.05.2014 г.