Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост 19.12.2014 Заповед №2024 / 15.12.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир "Черни мост".

Заповед №2024 / 15.12.2014 г.