Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно предложение от Петко Стефанов Чолаков 01.04.2014 Обява за инвестиционно предложение за изграждане на Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-2043 в кв. 13 по плана на гр. Лясковец.

Обява за инвестиционно предложение от Петко Стефанов Чолаков