Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г. 09.10.2014 Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи в землищата на гр. Лясковец, с. Мерданя и с. Козаревец за стопанската 2014-2015 г.

Заповеди №№ РД-14-146, РД-14-145 и РД-14-144 / 29.09.2014 г.