Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост 01.12.2014 Заповед №1781 / 11.11.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

Заповед №1781 / 11.11.2014 г.