Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост 22.08.2014 Заповед №1327 / 22.08.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в землищата на с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя.

Заповед №1327 / 22.08.2014 г.