Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщения във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България 11.04.2014 Приложеният файл съдържа съобщения за вписване по настоящ адрес, за граждани на друга държава, членка на ЕС, за издаване удостоверения за гласуване на друго място и за отстраняване на непълноти и грешки.

Съобщения във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България