Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение на РИОСВ - В.Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 16.09.2014 Решение №ВТ-09-ЕО/2014 г. на РИОСВ - В.Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014-2020 г.".

Решение №ВТ-09-ЕО/2014 г.