Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец 17.01.2014 Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, считано от 17.01.2014 г., Общински съвет - Лясковец чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец