Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2019 година

16.10.2019

Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки

Заповед №2199 / 16.10.2019 г. за провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 19 (деветнадесет) броя гаражни клетки: от…

20.08.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1722 / 20.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №…

20.08.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

№1721 / 20.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на…

20.08.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1720 / 20.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020…

12.07.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1422 / 12.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2494…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №997 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен урегулиран…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №996 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: имот с кадастрален № 2167…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №995 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 600.25, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №994 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 600.21, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №993 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 600.20, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №992 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 308.66, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №991 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 306.16, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №990 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 306.15, с начин на…

23.05.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №989 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 305.21, с начин на…

24.04.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №811 / 19.04.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: имот с кадастрален № 1168…

04.04.2019

Протокол и заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №1 (отдел 244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

Протокол от работата на комисията и Заповед №702 / 03.04.2019 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №1 (отдел…

25.03.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №619 / 22.03.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост…

25.03.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №618 / 22.03.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на…

13.03.2019

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 567/13.03.2019 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с тайно наддаване; 2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване…

17.01.2019

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №289 / 17.01.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №699…