Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2012 година

08.11.2012

Заповед във връзка с Протокол от 02.11.2012 г. от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина

Приложеният файл съдържа Заповед № 2270 / 08.11.2012 г. във връзка с утвърден Протокол от 02.11.2012 г. за работата на комисията, провела търг с явно наддаване за продажба на…

18.10.2012

Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 230 (отдел 241 - "ф"), на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец

Съдържание:  1. Копие от Заповед № 2115 / 18.10.2012 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания…

01.10.2012

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1990 от 01.10.2012 г. на кмета на община Лясковец за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.