Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2018 година

13.12.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2494 / 12.12.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот…

16.11.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2165 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 756…

16.11.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2164 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2322…

16.11.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2163 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот…

26.09.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1806 / 25.09.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2327…

26.09.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1805 / 25.09.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2314…

26.09.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1804 / 25.09.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №357…

09.08.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1483 / 07.08.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години, считано от стопанска 2018/2019 година на…

22.06.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1050 / 22.06.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХIХ-506, 503, находящ се в…

22.06.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1051 / 22.06.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532…

31.05.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №922 / 31.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години на имот частна общинска собственост…

12.04.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №631 / 11.04.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот частна общинска собственост…

13.02.2018

Заповеди за определяне на участниците спечелили търговете с тайно наддаване за обекти №1 отдел 241 - т и №2 отдел 271 - н

Заповеди №388 / 13.02.2018 г. и №389 / 13.02.2018 г. за определяне на участниците спечелили търговете с тайно наддаване за обекти №1 отдел 241 - т и №2 отдел 271 - н.

23.01.2018

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (отдел 241 - т) и обект №2 (отдел 271 – н) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 268/22.01.2018 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с тайно наддаване; 2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №275 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №274 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №867, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №273 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №866, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №272 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №865, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №271 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №864, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №270 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №863, за който е отреден УПИ…