Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 16.11.2018 Заповед №2165 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 756, за който е отреден имот (УПИ) VІ - 756, находящ се в кв. 121 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец.

Заповед №2165 / 16.11.2018 г.