Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол и заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №1 (отдел 244 - Ш1) на територията на Община Лясковец 04.04.2019 Протокол от работата на комисията и Заповед №702 / 03.04.2019 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №1 (отдел 244 - Ш1) на територията на Община Лясковец.

Протокол от работата на комисията и Заповед №702 / 03.04.2019 г.