Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки 16.10.2019 Заповед №2199 / 16.10.2019 г. за провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 19 (деветнадесет) броя гаражни клетки: от № 1 до № 4; № 6; № 7; № 15; № 17; № 18; от № 20 до № 28 върху УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв. 2а, по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец и гаражна клетка № 3 върху УПИ ХV - за гаражи и обслужване, в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец. 

Заповед №2199 / 16.10.2019 г.