Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2016 2017 2018 2019 2020

Обществени поръчки от 2020 година

Процедури по ЗОП

ОП-2020-010 / 12.06.2020

Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец”

ОП-2020-009 / 11.06.2020

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

ОП-2020-007 / 10.06.2020

Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност

ОП-2020-006 / 01.04.2020

Организиране на събития по проект „Приказки за култура, история и природа

ОП-2020-005 / 01.04.2020

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2

ОП-2020-004 / 16.03.2020

„Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”

ОП-2020-002 / 02.03.2020

Осъществяване авторски надзор по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец

ОП-2020-001 / 21.01.2020

„Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец”

Събиране на оферти с обява

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации