Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Подготовка на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група" Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2020-011 / 15.06.2020

Документи:
15.06.2020: Оферта
15.06.2020: Документация