Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2016 2017 2018 2019 2020

Обществени поръчки от 2016 година

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации

ОП-2016-015 / 20.09.2016

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на строително-монтажни работи

ОП-2016-014 / 20.09.2016

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на обзавеждане на сцена по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2016-013 / 20.09.2016

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2016-012 / 20.09.2016

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка на обзавеждане – театрални столове по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2016-011 / 20.09.2016

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка на оборудване - устройство за придвижване на инвалидни колички по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

ОП-2016-010 / 20.09.2016

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”