Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2024 година

Бюджетът на Община Лясковец за 2024 година е приет с Решение №47 от 12.02.2024 г. на Общински съвет - Лясковец.

Документи
22.02.2024: Бюджет на Община Лясковец за 2024 г.
19.02.2024: Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2024 г.
13.03.2024: Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2024 г.
15.04.2024: Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2024 г.
02.05.2024: Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2024 г.
14.05.2024: Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2024 г.
17.06.2024: Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2024 г.