Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2022 година

Бюджетът на Община Лясковец за 2022 година е приет с Решение №390 от 14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.

Документи
20.04.2022: Бюджет на Община Лясковец за 2022 г.
11.02.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2022 г.
14.03.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2022 г.
12.04.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2022 г.
04.05.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г.
12.05.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2022 г.
13.06.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2022 г.
14.07.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2022 г.
28.07.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2022 г.
11.08.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2022 г.
13.09.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2022 г.
12.10.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2022 г.
28.10.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 г.
15.11.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2022 г.
13.12.2022: Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2022 г.
12.01.2023: Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2022 г.
01.03.2023: Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г.
18.01.2024: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.