Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Връчване по AПК Съобщения от 2021 година

12.11.2021

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков, с адрес гр. София, жк „Младост 2“ №253, вх. 1, ап. 3, ет. 7

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2806 #1 / 14.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, жк „Младост 2“ №253, вх. 1, ап. 3, ет. 7…

12.11.2021

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков, с адрес гр. София, жк „Младост 2“ №253, вх. 1, ап. 3, ет. 7

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2805 #1 / 14.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, жк „Младост 2“ №253, вх. 1, ап. 3, ет. 7…

09.11.2021

Съобщение до Руси Йорданов Русанов, с адрес гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев“ № 21в, ет. 2, ап. 8

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2909 #2 / 15.10.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

09.11.2021

Съобщение до Петко Цветанов Петков, с адрес гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев“ № 19б, ап. 11

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2909 #2 / 15.10.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

09.11.2021

Съобщение до Марин Аврамов Узунов, с адрес гр. Лвсковец, ул. „Стойчо Куркев“ № 15е, ап. 3

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2909 #2 / 15.10.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

09.11.2021

Съобщение до Александър Атанасов Александров, с адрес гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев“ № 19а, ет. 3, ап. 8

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2909 #2 / 15.10.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

09.11.2021

Съобщение до Добромир Росенов Георгиев, с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Люлин“ № 6

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2769 #1 / 15.10.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

09.11.2021

Съобщение до Виолета Георгиева Караниколова, с адрес гр. Лясковец, ул. „Хаджи Димитър“ № 19

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2769 #1 / 15.10.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

03.11.2021

Съобщение до Станимир Илиев Ганев, с адрес гр. Севлиево, ул. „Андрея Станков“ №9, ет. 1

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

02.11.2021

Заповед за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Валерий Павлов Узунов

Заповед №2299 / 02.11.2021 г. за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Валерий Павлов Узунов с постоянен и настоящ адрес в гр. Лясковец, ул…

25.10.2021

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков с адрес гр. София, ж.к. „Младост 2“ №253, вх. 1, ет. 3, ап. 7

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2662 #2 / 29.09.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, ж.к. „Младост 2“ №253, вх. 1, ет. 3, ап. 7…

13.10.2021

Съобщение до Боян Маринов Марков с адрес с. Градница, ул. „Ягода“ №11

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: с…

08.09.2021

Съобщение до Мария Йорданова Денчева-Заркова с адрес гр. София, Ж.К. „Младост 2“ №231, вх. 7, ет. 1, ап. 57

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

08.09.2021

Съобщение до Силвия Нанкова Нанкова с адрес гр. Хасково, ул. „Николай Палаузов (асти)“ №7

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

08.09.2021

Съобщение до Цветан Василев Апостолов с адрес гр. София, Ж.К. „Красно село“, кв. „Борово“ №8, вх. Е, ет. 6, ап. 107

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

08.09.2021

Съобщение до Петко Коев Нанков с адрес гр. Троян, ул. Васил Левски“ №103

Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2136 #2 / 06.08.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

29.04.2021

Уведомление до "Демони - 2018" ЕООД, гр. Горна Оряховица, ул. "Въстаническа" № 18

Уведомление, във връзка с подадено от "Демони - 2018" ЕООД заявление с вх. № МДТ-1929/13.04.2021 г. за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за…

28.04.2021

Съобщение до Ганчо Николов Пудев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 7, вх. б, ет. 7, ап. 19

Съобщаваме ви, че Обявление №М-522 #2 / 01.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 7, вх. Б, ет…

28.04.2021

Съобщение до Анна Гошева Брит и Даниел Вилхелмус Брит с адрес гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ № 49, вх. а, ет. 2, ап. 2

Съобщаваме ви, че Обявление № М-522 #2 / 01.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ № 49, вх. А, ет. 2…

18.02.2021

Съобщение до Дияна Димитрова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня“ №11б, вх.1, ет.6, ап.16

Съобщаваме ви, че копие от Решение №209 по Протокол №26 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 12.01.2021 г. и Обявление №УТ-01-73 #1 / 13.01.2021 г. на Кмета…