Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Александър Атанасов Александров, с адрес гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев“ № 19а, ет. 3, ап. 8 09.11.2021 Съобщаваме ви, че Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2909 #2 / 15.10.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев“ № 19 А, ет. 3, ап. 8. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2909 #2 / 15.10.2021 г. на Главен архитект на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 09.11.2021 год.

Уведомление за издадено разрешение за строеж изх. №М-2909 #2 / 15.10.2021 г.