Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Връчване по AПК Съобщения от 2023 година

17.08.2023

Съобщение до Петранка Маринова

Съобщаваме ви, че Обявление № М-2583#1 / 20.07.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

13.07.2023

Съобщение до Йордан Баев

Съобщаваме ви, че Обявление №УТ-01-3231 / 19.06.2023 г., на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с…

24.04.2023

Съобщение до Димитър Димитров

Съобщаваме ви, че Обявление №М-351 #5 / 28.03.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

05.04.2023

Съобщение до Пламен Владимиров Димитров

Съобщаваме ви, че Обявление №М-351 #5 / 28.03.2023 г., на Кмета на Община Лясковец, относно издадена Заповед №667 / 28.03.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на…

05.04.2023

Съобщение до Валентина Владимирова Димитрова

Съобщаваме ви, че Обявление №М-351 #5 / 28.03.2023г., на Кмета на Община Лясковец, относно издадена Заповед №667 / 28.03.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на…

01.03.2023

Съобщение до Светослав Димитров

Съобщаваме ви, че Обявление №М-351#1 / 02.02.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

20.02.2023

Съобщение до Валентина Владимирова Димитрова

Съобщаваме ви, че Обявление №М-351 #1 / 02.02.2023 г., на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

20.02.2023

Съобщение до Пламен Владимиров Димитров

Съобщаваме ви, че Обявление №М-351 #1 / 02.02.2023 г., на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

09.01.2023

Съобщение до Илиян Христов Христов

Съобщаваме ви, че Обявление №М-3564 #1 / 28.11.2022 г. на Главния архитект на Община Лясковец, е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с…