Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков с адрес гр. София, ж.к. „Младост 2“ №253, вх. 1, ет. 3, ап. 7 25.10.2021 Съобщаваме ви, че Обявление №М-2662 #2 / 29.09.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, ж.к. „Младост 2“ №253, вх. 1, ет. 3, ап. 7. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Получателят отсъства“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление № М-2662 #2/ 29.09.2021г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 25.10.2021 год.

Обявление №М-2662 #2 / 29.09.2021 г.