Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Връчване по AПК Съобщения от 2020 година

27.11.2020

Съобщение до Радостина Петрова Митева с адрес гр. София, р-н „Люлин“, жк. „Люлин“ № 169, ет. 4, ап. 10

Съобщаваме ви, че заверено копие от Заповед №2089 / 04.11.2020 г. и Обявление №М-1616 #4 / 04.11.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София…

27.11.2020

Съобщение до Румяна Михалева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26

Съобщаваме ви, че заверено копие от Заповед №2089 / 04.11.2020 г. и Обявление №М-1616 #4 / 04.11.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр…

27.11.2020

Съобщение до Кремена Панева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26

Съобщаваме ви, че заверено копие от Заповед №2089 / 04.11.2020 г. и Обявление №М-1616 #4 / 04.11.2020 г. на Кмета на Община Лясковец са изпратени на постоянния ви адрес: гр…

14.09.2020

Съобщение до Диляна Димова Захариева с адрес район „Слатина“, ул. „Стоил Войвода“ № 3, ет. 1, ап. 3, гр. София

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: Съобщаваме ви, че копие от Заповед № 1448/ 05.08.2020г. и Обявление № М-743 #3/ 20.08.2020 на…

14.09.2020

Съобщение до Калина Димова Минчева с адрес ЖК „Младост 1“ №38 а, вх. 1, ет. 1, ап. 3 гр. София

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: Съобщаваме ви, че копие от Заповед № 1448/ 05.08.2020г. и Обявление № М-743 #3/ 20.08.2020 на…

27.08.2020

Съобщение до Радостина Петрова Митева с адрес гр. София, р-н „Люлин“, жк. „Люлин“ № 169, ет. 4, ап. 10

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаваме ви, че Обявление № М-1616 #1/ 23.07.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е…

27.08.2020

Съобщение до Димитър Панев Обрешков с адрес гр. София, р-н „Искър“, жк. „Дружба“ №56, вх. В, ет. 2, ап. 39

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаваме ви, че Обявление № М-1616 #1/ 23.07.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е…

27.08.2020

Съобщение до Румяна Михалева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаваме ви, че Обявление № М-1616 #1/ 23.07.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е…

27.08.2020

Съобщение до Кремена Панева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаваме ви, че Обявление № М-1616 #1/ 23.07.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е…

05.06.2020

Съобщение до Калина Димова Минчева с адрес ЖК „Младост 1“ №38 а, вх. 1, ет. 1, ап. 3, гр. София

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: Съобщаваме ви, че Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено…

03.06.2020

Съобщение до Иван Николов Тодоров с адрес район ул. „Цар Калоян“ № 6, ет. 3, ап. 7, гр. Враца

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: Съобщаваме ви, че Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено…

03.06.2020

Съобщение до Диляна Димова Захариева с адрес район „Слатина“, ул. „Стоил Войвода“ № 3, ет. 1, ап. 3, гр. София

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: Съобщаваме ви, че Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено…

03.06.2020

Съобщение до Мария Дончева Атанасова с адрес ул. „Магистрална“ № 6, ет. 1, ап. 30, гр. Велико Търново

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: Съобщаваме ви, че Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено…

03.06.2020

Съобщение до Анелия Красимирова Кънлова с адрес ул. „Хан Кубрат“ № 17, ет. 1, гр. Горна Оряховица

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: Съобщаваме ви, че Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено…