Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Реализирани проекти за 2009 година

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Аварийно-възстановителни работи на църковен храм "Св. Атанасий" - гр. Лясковец

Фонд Социално подпомагане към МТСП

Разкриване на обществена трапезария за лица и семейства от рискови групи и общности на територията на гр. Лясковец.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

За един по-достоен живот - предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на територията на Община Лясковец

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Водосток на дере, преминаващо през село Добри дял, община Лясковец

Социално-инвестиционен фонд

Ремонт на детска ясла „МИР” гр. Лясковец

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Аварийно-възстановителни работи на църковен храм "Св. Георги" с. Джулюница, община Лясковец

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Аварийно-възстановителни работи на църковен храм "Св. Никола" - гр. Лясковец.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще

Проект „Красива България”

Ремонт покрив и фасади на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница, община Лясковец

Агенция по заетостта към МТСП

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 2009 г.

Агенция по заетостта към МТСП

Национална програма „Социални услуги в семейна среда” 2009 г., дейност „Домашен социален патронаж”

Министерство на труда и социалната политика

Регионална програма „Училище за социална компетентност”