Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Разкриване на обществена трапезария за лица и семейства от рискови групи и общности на територията на гр. Лясковец. Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 01.11. 2008 г.

Източник на финансиране:
Фонд Социално подпомагане към МТСП

Фонд Социално подпомагане към МТСП

Основни дейности по проекта: - приготвяне на храна; - подпомогнато положението на 30 социално слаби лица от гр. Лясковец Период на изпълнение: 01.12.2008 - 31.03.2009 г. Обща стойност на проекта: 3 915.00 лева