This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Реализирани проекти за 2008 г.


  1. Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск
  2.  
  3. Ремонт и обновяване на Целодневна детска градина "Сладкопойна чучулига" село Джулюница
  4.