This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Декларации по чл.35 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Име Длъжност Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
Анета Петрова Къцаркова Главен специалист „Еколог”

67 / 19.04.18
ДА

ежегодна
102 / 07.06.18
     
Ани Михайлова Борисова Уредник, клуб

100 / 20.04.18
ДА

ежегодна
85 / 07.06.18
     
Анка Николова Иванова Директор на ДГ „Пчелица” - гр. Лясковец

6 / 17.04.18
ДА

ежегодна
18 / 05.06.18
ДА

ежегодна
18 / 05.06.18
   
Антоанета Димитрова Коеджикова Социален работник

43 / 18.03.18
ДА

ежегодна
82 / 07.06.18
ДА

ежегодна
42 / 07.06.18
   
Бисерка Димитрова Александрова Разносвач на храна

31 / 18.04.18
ДА

ежегодна
89 / 07.06.18
     
Бончо Янков Добрев Домакин „ЦМСД”

27 / 18.04.18
ДА

ежегодна
47 / 06.06.18
     
Ваня Борисова Добрева Секретар на „МКБППМН”

106 / 23.04.18
ДА

ежегодна
126 / 08.06.18
ДА

ежегодна
60 / 08.06.18
   
Ваня Петкова Табакова Управител, социална услуга в общността в ДСП

28 / 18.04.18
ДА

ежегодна
91 / 07.06.18
     
Велислава Бешева Сирмова Специалист в социална услуга

41 / 18.04.18
ДА

ежегодна
80 / 07.06.18
ДА

ежегодна
40 / 07.06.18
   
Велислава Тодорова Алексиева Калкулант - социален работник

32 / 18.04.18
ДА

ежегодна
45 / 06.06.18
     
Вержиния Хараламбиева Георгиева Главен специалист „АС”

119 / 24.04.18
ДА

ежегодна
135 / 08.06.18
ДА

ежегодна
68 / 08.06.18
   
Виолета Енчева Райкова Старши специалист „МП”

46 / 18.05.18
ДА

ежегодна
25 / 05.06.18
ДА

ежегодна
25 / 05.06.18
   
Виолета Иванова Петкова Главен специалист „АС”

120 / 24.04.18
ДА

ежегодна
58 / 07.06.18
ДА

ежегодна
36 / 07.06.18
   
Виолета Петрова Генова Технически сътрудник

144 / 08.05.18
ДА

встъпителна
14 / 18.05.18
ДА

встъпителна
14 / 18.05.18
   
Виолета Радославова Добрева Управител, социална услуга в общността

42 / 18.04.18
ДА

ежегодна
81 / 07.06.18
ДА

ежегодна
41 / 07.06.18
   
Габриела Димитрова Иванова Директор на ДГ „Радост” - гр. Лясковец

102 / 20.04.18
ДА

ежегодна
57 / 06.06.18
ДА

ежегодна
35 / 06.06.18
   
Габриела Петрова Стефанова Старши счетоводител

151 / 30.11.18
ДА

встъпителна
149 / 30.11.18

встъпителна
78 / 30.11.18
   
Галина Стефанова Гвоздиева Счетоводител

34 / 18.04.18
ДА

ежегодна
79 / 07.06.18
     
Ганка Христова Василева Уредник, клуб

137 / 27.04.18
ДА

ежегодна
83 / 07.06.18
     
Геновева Цветанова Петрова Координатор

10 / 17.04.18
ДА

ежегодна
131 / 08.06.18
ДА

ежегодна
64 / 08.06.18
   
Гинка Блажева Димитрова Директор на ДГ „Вълшебство” - с. Драгижево

4 / 17.04.18
ДА

ежегодна
35 / 05.06.18
ДА

ежегодна
29 / 05.06.18
   
Даниела Димитрова Илиева - Иванова Началник на отдел „БФПИО”

122 / 24.04.18
ДА

ежегодна
106 / 07.06.18
ДА

ежегодна
52 / 07.06.18
   
Даниела Йорданова Стоичкова Счетоводител

37 / 18.04.18
ДА

ежегодна
139 / 08.06.18
ДА

ежегодна
71 / 08.06.18
   
Даниела Маринова Маринова Старши експерт „Обществени поръчки”

61 / 19.04.18
ДА

ежегодна
4 / 11.05.18
ДА

ежегодна
4 / 11.05.18
   
Даниела Стефанова Момъкова Директор на Детска ясла „Мир” - гр. Лясковец

91 / 20.04.18
ДА

ежегодна
15 / 01.06.18
ДА

ежегодна
15 / 01.06.18
   
Данка Цанева Михова вр.и.д. Директор на ДГ „Детелина” - с. Козаревец

155 / 13.02.19
ДА

встъпителна
153 / 13.02.19

встъпителна
82 / 13.02.19
   
Даринка Михайлова Стефанова Контрольор - охранител

39 / 18.04.18
ДА

ежегодна
130 / 08.06.18
ДА

ежегодна
63 / 08.06.18
   
Десислава Илиева Дечева Уредник, клуб

153 / 04.01.19
ДА

встъпителна
151 / 04.01.19

встъпителна
80 / 04.01.19
   
Десислава Христова Главнова Юрисконсулт

50 / 18.04.18
ДА

ежегодна
29 / 05.06.18
     
Димитър Веселинов Димитров Уредник, клуб

101 / 20.04.18
ДА

ежегодна
123 / 08.06.18
     
Димо Александров Парашков Директор на ОП „БОП” - гр. Лясковец

54 / 18.04.18
ДА

ежегодна
133 / 08.06.18
ДА

ежегодна
66 / 08.06.18
   
Дияна Кирилова Антонова Здравен медиатор

3 / 17.04.18
ДА

ежегодна
94 / 07.06.18
     
Диянка Константинова Бобева - Михайлова Главен експерт „Финансово управление”

156 / 26.02.19
ДА

встъпителна
154 / 26.02.19

встъпителна
83 / 26.02.19
   
Дочка Николова Давидкова Старши специалист „МП”

60 / 19.04.18
ДА

ежегодна
51 / 06.06.18
ДА

ежегодна
33 / 06.06.18
   
Екатерина Москова Йорданова Уредник, клуб

25 / 18.04.18
ДА

ежегодна
86 / 07.06.18
     
Елена Радева Берова Главен специалист „Радиопрограмен ръководител”

48 / 18.04.18
ДА

ежегодна
21 / 05.06.18
ДА

ежегодна
21 / 05.06.18
   
Елка Василева Йорданова Директор на ДГ „Славейче” - гр. Лясковец

140 / 27.04.18
ДА

ежегодна
17 / 05.06.18
ДА

ежегодна
17 / 05.06.18
   
Емилия Иванова Милева Медицинска сестра

141 / 27.04.18
ДА

ежегодна
121 / 08.06.18
     
Зоя Радева Милушева Уредник, клуб

30 / 18.04.18
ДА

ежегодна
49 / 06.06.18
     
Иван Иванов Цонев Главен специалист „БКД”

110 / 23.04.18
ДА

ежегодна
54 / 06.06.18
     
Иванина Стефанова Анчева Психолог

148 / 18.07.18
ДА

встъпителна
147 / 13.07.18

встъпителна
76 / 13.07.18
   
Иванка Иванова Джурова Главен специалист „Детски градини”

107 / 23.04.18
ДА

ежегодна
127 / 08.06.18
     
Иванка Иванова Димитрова Главен специалист „АТО”

52 / 18.04.18
ДА

ежегодна
134 / 08.06.18
ДА

ежегодна
67 / 08.06.18
   
Ивелина Гатева Чолакова Медицинска сестра

68 / 19.04.18
ДА

ежегодна
125 / 08.06.18
ДА

ежегодна
59 / 08.06.18
   
Ивелина Хараламбиева Гецова Кмет на община Лясковец   Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Йовка Кирчева Тодорова Главен специалист „ГРАО”

57 / 19.04.18
ДА

ежегодна
107 / 07.06.18
ДА

ежегодна
53 / 07.06.18
   
Йордан Красимиров Николов Главен специалист „Евроинтеграция”

108 / 23.04.18
ДА

ежегодна
100 / 07.06.18
     
Йорданка Петрова Бонева Директор на ДГ „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница

2 / 17.04.18
ДА

ежегодна
120 / 08.06.18
ДА

ежегодна
56 / 08.06.18
   
Костадин Димитров Чотов Главен архитект

149 / 18.10.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Костантин Маринов Катъров Контрольор - охранител

56 / 19.04.18
ДА

ежегодна
53 / 06.06.18
     
Красимира Цанева Василева Главен специалист „МП”

66 / 19.04.18
ДА

ежегодна
24 / 05.06.18
ДА

ежегодна
24 / 05.06.18
   
Маргарита Евлогиева Русева Разносвач на храна

29 / 18.04.18
ДА

ежегодна
90 / 07.06.18
     
Марианка Иванова Каменова Експерт „Финансово планиране”

118 / 24.04.18
ДА

ежегодна
104 / 07.06.18
ДА

ежегодна
50 / 07.06.18
   
Мариета Василева Банова Медицинска сестра

114 / 24.04.18
ДА

ежегодна
20 / 05.06.18
ДА

ежегодна
20 / 05.06.18
   
Марийка Драганова Влахова Уредник, клуб

142 / 27.04.18
ДА

ежегодна
48 / 06.06.18
     
Марина Василева Бенкова Озеленител

38 / 18.04.18
ДА

ежегодна
128 / 08.06.18
ДА

ежегодна
61 / 08.06.18
   
Мария Енчева Цветанова Управител, социална услуга в общността

36 / 18.04.18
ДА

ежегодна
46 / 06.06.18
     
Мария Иванова Николова Директор на ДГ „Детелина” - с. Козаревец

8 / 17.04.18
ДА

ежегодна
77 / 07.06.18
     
Мария Игнатова Вълчева - Атанасова Инспектор „МП”

47 / 18.04.18
ДА

ежегодна
23 / 05.06.18
ДА

ежегодна
23 / 05.06.18
   
Мария Петрова Бърнева Уредник, музей

51 / 18.04.18
ДА

ежегодна
59 / 07.06.18
ДА

ежегодна
37 / 07.06.18
   
Мария Стоянова Лазарова Главен специалист „АО”

111 / 24.04.18
ДА

ежегодна
108 / 07.06.18
     
Мариян Георгиев Паскалев Секретар на Община Лясковец

112 / 24.04.18
ДА

ежегодна
56 / 06.06.18
     
Марияна Асенова Крумова Главен специалист „Култура и вероизповедания”

105 / 23.04.18
ДА

ежегодна
96 / 07.06.18
ДА

ежегодна
46 / 07.06.18
   
Марияна Иванова Петрова Главен специалист „ГРАО”

93 / 20.04.18
ДА

ежегодна
33 / 05.06.18
     
Марияна Николова Давидкова Координатор

88 / 20.04.18
ДА

ежегодна
98 / 07.06.18
ДА

ежегодна
48 / 07.06.18
   
Милена Николаева Николова Управител на ОКСУ

154 / 17.01.19
ДА

встъпителна
152 / 17.01.19

встъпителна
81 / 17.01.19
   
Милена Светославова Андонова Старши инспектор „МП”

45 / 18.04.18
ДА

ежегодна
2 / 11.05.18
ДА

ежегодна
2 / 11.05.18
   
Милка Величкова Йотова Старши експерт „Обществени прояви”

87 / 20.04.18
ДА

ежегодна
105 / 07.06.18
ДА

ежегодна
51 / 07.06.18
   
Милко Стефанов Минев Директор на Дирекция „ТУОСЕИ”

113 / 24.04.18
ДА

ежегодна
28 / 05.06.18
ДА

ежегодна
27 / 05.06.18
   
Мирена Руменова Стоянова Експерт „ОС”

104 / 23.04.18
ДА

ежегодна
103 / 07.06.18
ДА

ежегодна
49 / 07.06.18
   
Надежда Дочева Донева Главен специалист „ЧР”

86 / 20.04.18
ДА

ежегодна
5 / 11.05.18
ДА

ежегодна
5 / 11.05.18
   
Недялко Жеков Недялков Старши специалист „КДС”

128 / 25.04.18
ДА

ежегодна
136 / 08.06.18
     
Николай Владимиров Върбанов Технически сътрудник

35 / 18.05.18
ДА

ежегодна
111 / 07.06.18
     
Николинка Йорданова Тонкова Главен специалист „Евроинтеграция”

109 / 23.04.18
ДА

ежегодна
26 / 05.06.18
     
Николинка Стефанова Бабукчиева Старши експерт „ОбС”

63 / 19.04.18
ДА

ежегодна
34 / 05.06.18
ДА

ежегодна
28 / 05.06.18
   
Панайот Кръстев Джуров Финансов контрольор

53 / 18.04.18
ДА

ежегодна
143 / 08.06.18
     
Пенка Добромирова Велкова Старши експерт „ИП”

70 / 19.04.18
ДА

ежегодна
95 / 07.06.18
ДА

ежегодна
45 / 07.06.18
   
Пепа Пеева Христова Счетоводител „МП”

44 / 18.04.18
ДА

ежегодна
3 / 11.05.18
ДА

ежегодна
3 / 11.05.18
   
Пепа Спирова Йорданова Експерт „ОС”

9 / 17.04.18
ДА

ежегодна
13 / 17.05.18
ДА

ежегодна
13 / 17.05.18
   
Петранка Стоянова Станева вр.и.д. Директор на ДГ

158 / 23.04.19
ДА

встъпителна
193 / 23.04.19

встъпителна
85 / 23.04.19
   
Петър Кирилов Гвоздиев Техник на пулт за управление

143 / 27.04.18
ДА

ежегодна
99 / 07.06.18
     
Петър Тодоров Гърмидолов Техник на пулт за управление

1 / 17.04.18
ДА

ежегодна
52 / 06.06.18
     
Петя Стефанова Димитрова Медицинска сестра

71 / 19.04.18
ДА

ежегодна
19 / 05.06.18
ДА

ежегодна
19 / 05.06.18
   
Петя Тодорова Дойчинова Главен специалист „ГР”

64 / 19.04.18
ДА

ежегодна
31 / 05.06.18
     
Пламена Райкова Чергиланова Главен специалист „ОАИО”

115 / 24.04.18
ДА

ежегодна
109 / 07.06.18
ДА

ежегодна
54 / 07.06.18
   
Радка Стойчева Бубова Готвач

24 / 18.04.18
ДА

ежегодна
10 / 11.05.18
ДА

ежегодна
10 / 11.05.18
   
Ралица Петрова Славова Старши експерт „ЗСД”

152 / 04.12.18
ДА

встъпителна
150 / 04.12.18

встъпителна
79 / 04.12.18
   
Розалия Дончева Стоянова Медицинска сестра

89 / 20.04.18
ДА

ежегодна
124 / 08.06.18
ДА

ежегодна
58 / 08.06.18
   
Росица Лазарова Господинова Заместник - кмет

99 / 20.04.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Румен Илиев Атанасов Технически сътрудник

131 / 27.04.18
ДА

ежегодна
112 / 07.06.18
     
Румяна Йорданова Гинова Технически сътрудник

58 / 19.04.18
ДА

ежегодна
97 / 07.06.18
ДА

ежегодна
47 / 07.06.18
   
Румянка Йорданова Николова Медицинска сестра

5 / 17.04.18
ДА

ежегодна
92 / 07.06.18
     
Светла Илиева Донева Медицинска сестра

55 / 18.04.18
ДА

ежегодна
1 / 11.05.18
ДА

ежегодна
1 / 11.05.18
   
Светослав Стефанов Димитров Старши експерт „Геодезист”

124 / 25.04.18
ДА

ежегодна
101 / 07.06.18
     
Силвия Иванова Пашаланова Началник отдел „ГРАО”

95 / 20.04.18
ДА

ежегодна
32 / 05.06.18
     
Силвия Петрова Йоакимова Експерт „ОС”

103 / 23.04.18
ДА

ежегодна
27 / 05.06.18
ДА

ежегодна
26 / 05.06.18
   
Силвия Стефанова Илиева Старши експерт „ИП”

62 / 19.04.18
ДА

ежегодна
50 / 06.06.18
ДА

ежегодна
32 / 06.06.18
   
Снежана Георгиева Спирова Психолог

40 / 18.04.18
ДА

ежегодна
8 / 11.05.18
ДА

ежегодна
8 / 11.05.18
   
Соня Симеонова Шишкова Главен експерт „Проекти”

130 / 27.04.18
ДА

ежегодна
137 / 08.06.18
ДА

ежегодна
69 / 08.06.18
   
Станимира Иванова Петкова Специалист „Училища”

150 / 30.10.18
ДА

встъпителна
148 / 30.10.18

встъпителна
78 / 30.10.18
   
Стела Иванова Стоянова Главен специалист „ТРЗ”

121 / 24.04.18
ДА

ежегодна
140 / 08.06.18
     
Стефан Йорданов Кочемидов Социален работник

65 / 19.04.18
ДА

ежегодна
122 / 08.06.18
ДА

ежегодна
57 / 08.06.18
   
Стефан Москов Цончев Началник отдел „МП”

49 / 18.04.18
ДА

ежегодна
12 / 14.05.18
ДА

ежегодна
12 / 14.05.18
   
Стефан Петров Бошнаков Експерт „УК и ОМП”

129 / 25.04.18
ДА

ежегодна
6 / 11.05.18
ДА

ежегодна
6 / 11.05.18
   
Стефка Димова Банова Главен специалист „ОАИО”

116 / 24.04.18
ДА

ежегодна
110 / 07.06.18
ДА

ежегодна
55 / 07.06.18
   
Стефка Иванова Иванова Помощник - готвач

94 / 20.04.18
ДА

ежегодна
9 / 11.05.18
ДА

ежегодна
9 / 11.05.18
   
Стоян Георгиев Георгиев Контрольор - охранител

92 / 20.04.18
ДА

ежегодна
129 / 08.06.18
ДА

ежегодна
62 / 08.06.18
   
Таня Енчева Иванова Медицинска сестра

97 / 20.04.18
ДА

ежегодна
93 / 07.06.18
ДА

ежегодна
44 / 07.06.18
   
Тодор Маринов Тонков Старши експерт „Техническо осигуряване”

90 / 20.04.18
ДА

ежегодна
30 / 05.06.18
     
Христина Цветанова Бонева Уредник, клуб

125 / 25.04.18
ДА

ежегодна
88 / 07.06.18
     
Цветанка Василева Трънкова Уредник, клуб

26 / 18.04.18
ДА

ежегодна
84 / 07.06.18
ДА

ежегодна
43 / 07.06.18
   
Цветелина Ангелова Недялкова Старши специалист „КДС”

159 / 24.04.19
ДА

встъпителна
198 / 24.04.19

встъпителна
86 / 24.04.19
   
Цветомила Тодорова Берова Секретар на МКБППМН

157 / 02.04.19
ДА

встъпителна
164 / 02.04.19

встъпителна
84 / 02.04.19
   
 
 
   Образци на декларации по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ
 
 
   Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)
 

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |