This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Декларации по чл.35 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Име Длъжност Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
Георги Атанасов Кабакчиев Управител на „Медицински център Лясковец I” ЕООД   ДА

ежегодна
135#3 / 07.06.18
ДА

ежегодна
135#3 / 07.06.18
   
Даниела Тодорова Арабаджиева Председател на Общински съвет Лясковец   Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Красимира Божидарова Владова Кмет на Кметство Мерданя   ДА

ежегодна
140#1 / 08.06.18
ДА

ежегодна
140#1 / 08.06.18
   
Красимира Йорданова Колева Кмет на Кметство Козаревец   ДА

ежегодна
133#1 / 08.06.18
ДА

ежегодна
133#1 / 08.06.18
   
Мариан Точев Атанасов Кмет на Кметство Джулюница   ДА

ежегодна
134 / 15.05.18
ДА

ежегодна
134 / 15.05.18
   
Стоян Василев Стоянов Кмет на Кметство Добри дял   ДА

ежегодна
132 / 14.05.18
ДА

ежегодна
132 / 14.05.18
   
Цоньо Минчев Трънков Кмет на Кметство Драгижево   ДА

ежегодна
142 / 21.05.18
ДА

ежегодна
142 / 21.05.18
   
 
 
   Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)
 

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |