This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Достъп до обществена информация

 
  Документи
 
   Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Лясковец
 
   Технология за предоставяне на достъп до обществена информация
 
   Заявление за достъп до обществена информация
 
   Ценоразпис за получаване на информация по ЗДОИ
 
   Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.
 
   Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.
 
   Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.