This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Реализирани проекти за 2005 г.


  1. Вътрешна газификация на обекти на издръжка и собственост на Община Лясковец
  2.  
  3. Ремонт ОУ “П. Р. Славейков”, с. Джулюница
  4.