This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Реализирани проекти за 2003 г.


  1. Благоустрояване и ремонт на територията на община Лясковец
  2.  
  3. Ремонтно-възстановителна дейност
  4.