Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2013 2014 2015 2016

Архив на обществени поръчки от 2016 година

ОП-2016-006 / 13.04.2016

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Лясковец

ОП-2016-005 / 13.04.2016

Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

ОП-2016-004 / 13.04.2016

Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект по ПРСР 2014 - 2020 г.

ОП-2016-003 / 28.03.2016

Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец

ОП-2016-002 / 07.03.2016

Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870“ - гр. Лясковец

ОП-2016-001 / 08.02.2016

Изработване на Проект за Общ устройствен план на Община Лясковец, включващ: Предварителен проект (Опорен план - актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен проект