Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2018-2019 г. 18.12.2018 Заповед №2536 / 17.12.2018 г. за допълване на Заповед №2184 / 20.11.2018 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землището на с. Добри дял.

Заповед №2536 / 17.12.2018 г.