Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите 24.10.2018 Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите