Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Църквите на Лясковец Църквата „Св. Атанасий” Църквата „Св. Атанасий” Църквите на град Лясковец правят впечатление - в сравнително малкия град те са пет без манастира „Св. Св. Петър и Павел”. Освен характерния за региона голям брой църкви и манастири, основна причина за това е постепенното формиране на града от преселници и околни села или махали. Всяка такава общност, част от селището се е стремяла към сравнително обособен живот, а това включва и собствен храм построен според възможностите на съответните жители. Всичко това говори за тясно свързаното с религията съществуване и развитие на Лясковец получило тласък главно след построяването на манастира, и за богатия духовен живот тук.

Старата църква „Св. Атанасий” (1906) Старата църква „Св. Атанасий” (1906) Църквата „Св. Атанасий”: Най-старата известна църква на това място била изгорена от кърджалиите към края на XVIII век. Вероятно след това тя е възстановена тъй като съществуват данни, че към 1823 година църквата е имала два дюкяна дадени под наем. Нова църква е построена през 1835 и е осветена през 1837 година от търновския гръцки владика Иларион Критски. През 1856 в двора на църквата е построено училище - по-късно шестокласното училище на Недьо Жеков. Тук се състоят и първите театрални представления в Лясковец. След събарянето на църквата от земетресението през 1913 е построена временна, а върху основите на съборената, през 1927 година е построена сегашната с пари, събрани от гражданите.

Площадът до моста и новата църква „Св. Василий” (40-те години) Площадът до моста и новата църква „Св. Василий” (40-те години) Църквата „Св. Василий” Църквата „Св. Василий” Църквата „Св. Василий”: Тази църква е построена през 1866 година. На източната страна на двора има следния надпис: "Тази църква храм святаго Василие кесарицки воздвегна ся от жителите околни в лето 1866". Дотогава махалата Св. Васил е била част от махалата Св. Атанас. Преди това на мястото на храма е имало килия построена през 1856, която е служила за училище. Земетресението през 1913 г. събаря и тази църква. Възстановена е през 1914 от Йорго хаджи Янков. В църковния двор е погребан обесения през 1872 г. Стойчо Куркев. През 1934 година е построена камбанарията с градски часовник с пари дарени от Добри Ганчев.

Църквата „Св. Георги” Църквата „Св. Георги” Църквата „Св. Георги”: Църквата се намира в махалата Чертовец, която до Освобождението се е водила за отделно село с 47 къщи. Старата църква била построена през 1847 и наречена Св. Георги, по-късно съборена, а мястото и продадено. Над входа на църквата имало надпис "Соградиса сия црков 1847 иждивением мали и велики". Между 1906 и 1908 е построена нова църква на съседно място, където е и днешната сграда. Църквата е съборена от земетресението през 1913 и възобновена през 1914-1915 година със средства дадени от Петър х. Пенков, Йорго х. Д. Кондев и Димо Прапинов.

Църквата „Св. Димитър” Църквата „Св. Димитър” Църквата „Св. Димитър”: Според данни от 1823 година старата църква Св. Димитър имала четири дюкяна дадени под наем, земя и други имоти. Тази църква е съборена на 17 юни 1856 година и на нейно място на 21 април 1857 е започнат строежа на новата. Той е продължил седем години и е погълнал 180000 гроша. Използвани са материалите от съборената през 1856 година църква Св. Троица, която била първата църква в Лясковец и се намирала в първозаселената местност, която и до днес носи името Светицата (южно от града, под манастира). Строежът е по план и под надзор на самобитния български архитект Никола Фичето. За стените са използвани широки, дялани камъни. Църквата е осветена на Димитровден (26 октомври) 1864 година. В двора през 1865 е направено училище, което по-късно е съборено. Към църквата е имало дюкяни и театрален салон. Земетресението през 1913 година събаря покрива и камбанарията на църквата, които по-късно са възстановени. До притвора е гроба на поета Никола Козлев, чиито кости са пренесени там на 2 май 1932 година. В църковния двор са погребани също и поп Никола Гинев и поп Стоян Брусев - свещеници в тази църква в продължение на много години.

Църквата „Св. Никола” Църквата „Св. Никола” Старата църква „Св. Никола” (рисувана от Каниц) Старата църква „Св. Никола” (рисувана от Каниц) Църквата „Св. Никола” съборена от земетресението през 1913 година Църквата „Св. Никола” съборена от земетресението през 1913 година Църквата „Св. Никола”: Настоящата сграда е третата църква построена на това място. Първата, за която съществуват данни се е намирала в двора на сегашната и е била построена през 1808 година. В съборената от земетресението през 1913 църква е имало запазен надпис над главната врата на южната страна: "Тази църква, святаго Николая въздигнася от жителите на окръжието в лето господне 1808". Този надпис е написан от даскал Енчо Узунов. Към 1823 църквата е притежавала два дюкяна. Към нея е имало и училище. Тази църква е съборена от жителите защото е била малка. На нейно място, след Кримската война, през 1856 е построена нова от майстор Досьо, роден в Бучуковци, Габровска околия. Унгарския пътешественик Феликс Каниц се възхищава от църквата след като посещава Лясковец през 1872: "... Моята рисунка дава идея за работата на майстор Досьо, но далеч не за архитектурното остроумие, което е проявил в нейните конструктивни и декоративни подробности...". През 1844 година в двора на църквата е построено училище, на чието място по-късно е построена първата сграда на читалище "Напредък". В южната страна на този двор се е издигал и градският часовник, чиято кула е построена през 1866 година. През 1875 година при църквата се образувала духовна община и там били разглеждани всички дела, граждански и духовни. Членове били поп Никола Гинев, Анастас Буров и др. Недоволните от решенията обжалвали в Търново. Църквата „Св. Никола” се счита за съборна в Лясковец. Земетресението през 1913 година разрушава църквата, но тя е построена отново с помощи от граждани в периода 1932-36 година и е осветена на 9 януари 1937.

Църквата „Св. Св. Петър и Павел” Църквата „Св. Св. Петър и Павел” Църквата „Св. Св. Петър и Павел”: Храмът „Св. Св. Петър и Павел” се намира в двора на манастира „Св. Св. Петър и Павел”. Построен е по-късно както и новата пристройка, и камбанарията с часовник. През 1982 година е направен резбован иконостас, а през 1992 е зографисан на ново от художника Михаил Минков.