Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Модернизация на Домашен социален патронаж при община Лясковец със съвременно оборудване Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Фонд Социална закрила към МТСП

Фонд Социална закрила към МТСП

Основни дейности по проекта: 1. Формиране на екип за организация и управление на проекта. Екипът за управление на проекта ще се състои от ръководител и счетоводител с опит при реализация на проекти. Сформираният екип ще осигури качествено и своевременно изпълнение на дейностите по проекта чрез отчетност, мониторинг и контрол на всички процеси при изпълнение на закупуване, доставка и монтаж на оборудването.  2. Доставка и монтиране на оборудване в кухнята на Домашен социален патронаж Лясковец. В рамките на тази дейност се предвижда закупуване на оборудване и монтаж на технологично обзавеждане: зеленчукорезачка, комплект с 5 броя диска - 1 брой и допълнителни доскове за зеленчукорезачка - 1 брой; конвектомат с 10 тави - 1 брой и база под конвектомат с водачи за тави; съд за пренос на храна на три нива - 50 броя; тава с подвижни дръжки за по голямо удобство при пренасяне на храната - 3 броя; тиган с двойно дъно за правилно разпределение на топлината - 3 броя и стелаж от неръждаема стомана с три перфорирани рафта - 2 броя.  3. Популяризация дейността на фонд „Социална закрила”. Публикуване информация за проекта на сайта на община Лясковец и в месечния бюлетин на Общината.Изготвяне на обозначителна табела - 1 брой, която ще постави на входа на административната сграда, където се помещава кухнята на Домашен социален патронаж гр. Лясковец. Изготвяне и разпространение на брошура за проекта и източника на финансиране, сред потребителите на социалната услуга. Постигнати резултати от осъществения проект: 1. Сформиран екип за управление на проекта.  2. Сключен договор с фирма „НЕФЕС” ЕООД гр. Русе за доставка на кухненско оборудване.  3. Доставено и монтирано съвременно кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Лясковец: зеленчукорезечка , комплект 5 бр. дискове - 1 бр.; допълнителни дискове за зеленчуко резачка - 1 бр.; конвектомат с 10 тави - 1 бр.; база под конвектомант с водачи за тави - 1 бр.; съд гастроном 40 мм дълбочина - 2 бр.; съд гастроном 65 мм дълбочина - 4 бр.; съд гастроном 100 мм дълбочина - 4 бр.; съд за пренос на храна на три нива - 50 бр.; тави с вместимост 27 л - 3 бр.; тиган с двойно дъно, с вместимост 5 л - 3 бр. и стилаж от неръждаема стомана перфориран - 2 бр..  4. Популяризация на дейността на фонд „Социална закрила“: публикация за проекта в бюлетин община Лясковец - 1 брой; публикации за проекта на сайт община Лясковец - 2 броя; обозначителна табела - 1 брой и брошура за проекта и източника на финансиране. Период на изпълнение: 01.05.2022 - 31.08.2022 г. Обща стойност на проекта: 26 200.02 лева, в т.ч. от фонд „Социална закрила”: 21 484.02 лева Собствен принос: 4 716.00 лева

Допълнителна информация:
31.05.2022 г. Информация за проекта