Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2 Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2 Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Споразумение № РД-09-23 от 12.02.2020 г.

Източник на финансиране:
Проект „Красива България”

Проект „Красива България”

Период на изпълнение: 12.02.2020 - 30.10.2020 г. Обща стойност на проекта: 151 828,68 лв. Собствен принос: 83 990 лв.