Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1 Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1 Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Проект „Красива България”

Проект „Красива България”

Период на изпълнение: 01.03.2019 - 30.10.2019 г. Обща стойност на проекта: 86 167 лева Собствен принос: 44 807 лева